Voorwaarden

Bij het ophalen van de kist door de huurder, wordt de inventarislijst doorgenomen. Wanneer de huurder de kist zo meeneemt, is hij akkoord gegaan met de compleetheid van de kist. Opmerkingen etc. worden opgenomen op de inventarislijst en door de huurder en Jaco´s Feestje ondertekend.

De kisten van Jaco´s Feestje worden alleen meegegeven na betaling van de huur en borg en na ondertekening van het huurcontract. Bij het ophalen van de kist dient de identiteitskaart van de huurder te worden getoond.

De huur van een kist bedraagt 50 Euro m.u.v. de fotomodellen en glitter en glamour themakist. Bij het reserveren dient een voorschot van 15 Euro te worden betaald. De reservering wordt pas in behandeling genomen vanaf het moment dat het voorschot betaald is.

Indien er vraag  is naar meer kostuums en bijbehorende feestmaterialen kan dat vanaf 5 euro per kind.

Het resterende huurbedrag kan door contante betaling bij het afhalen van de kist betaald worden. Het bedrag kan ook overgemaakt worden op rekeningnummer NL65RABO0167911996, ten name van J. van de Goor (onder vermelding van reservatiedatum, thema en naam). Als de kist opgehaald wordt dient het bedrag op de rekening bijgeschreven te zijn. De borg wordt ook bij het afhalen van de kist betaald, deze bedraagt 50 Euro. Wanneer de kist bij terugkomst volledig en onbeschadigd is, wordt de borg aan de huurder terugbetaald. Indien stukken verdwenen zijn of er beschadiging is, dan wordt de borg gebruikt voor vervanging of herstelling. Is de borg niet toereikend, dan zal de huurder het verschil aan Jaco´s Feestje vergoeden.

De kisten en de gehuurde inhoud blijven eigendom van Jaco´s Feestje.

Reserveringen kunnen uiterlijk tot 10 dagen vóór de reserveringsdatum geannuleerd worden door de klant. Bij laattijdig annuleren wordt het voorschot gebruikt als annuleringsvergoeding.

Bij ziekte van de Jarige Job (bevestiging door arts) kan de huurdatum herzien worden, rekening houdend met de beschikbaarheid van de Feestkist.

De kist kan 1 dag vóór het feest afgehaald worden bij Jaco´s Feestje. De dag na het feest  dient de kist weer bij Jaco´s Feestje teruggebracht te worden. Wordt de kist niet tijdig terugbezorgd, dan zal voor iedere extra dag 10 Euro in rekening worden gebracht. Wordt de kist geheel niet terugbezorgd dan zal naast de  reeds betaalde huur een forfaitair bedrag (is 250 Euro) in rekening worden gebracht.

Het is de huurder niet toegestaan de spullen van Jaco´s Feestje te verhuren of uit te lenen aan derden.

Verkleedspullen mogen niet gewassen worden, dit wordt gedaan door Jaco´s Feestje zelf.

De kisten van Jaco´s Feestje mogen alleen onder toezicht van een volwassene, door kinderen worden gebruikt. Jaco´s Feestje erkent geen aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van materialen of producten geleverd door Jaco´s Feestje. De huurder zal hierover dan ook getekend akkoord moeten gaan bij het afhalen van de kist.